Leki oznaczone kategorią kodu ATC: C07AB07

tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Merck KGaA
tabletka powlekana
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Merck KGaA
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletka powlekana
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
Biofarm Sp. z o.o.
tabletka powlekana
ALKALOID-INT d.o.o.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletka powlekana
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
tabletki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
tabletki powlekane
1 A Pharma GmbH
tabletki powlekane
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki powlekane
ALKALOID-INT d.o.o.
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Merck KGaA
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletka powlekana
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki
Ratiopharm GmbH
tabletki powlekane
Zentiva a.s.