Kod ATC: 
C08D
Selektywni antagoniści kanałów wapniowych działający bezpośrednio na mięsień sercowy