Kod ATC: 
C09
Leki działające na układ renina-angiotensyna