Leki oznaczone kategorią kodu ATC: C10AA07

tabletki powlekane
NewLine Pharma, S.L.
tabletki powlekane
Hetero Europe S.L.
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
tabletki powlekane
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Baggerman FarmaNet N V
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Momaja s.r.o.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
Tchaikapharma High Quality Medicines Inc.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki powlekane
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki powlekane
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Farma-Projekt Sp. z o.o
tabletki powlekane
AstraZeneca AB
tabletki powlekane
AstraZeneca AB
tabletki powlekane
AstraZeneca AB
tabletki powlekane
AstraZeneca AB
tabletki powlekane
AstraZeneca AB
tabletki powlekane
Medana Pharma SA
tabletki powlekane
Pharma-EU s.r.o.
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Sigillata Limited
tabletka powlekana
Zentiva k.s.
tabletka powlekana
KRKA, d.d.
tabletka powlekana
Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.