Leki oznaczone kategorią kodu ATC: G04CA

tabletki
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki
Pfizer GmbH
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Mylan Ireland Limited
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.