Leki oznaczone kategorią kodu ATC: J01CR02

tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
GlaxoSmithKline Export Ltd
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Vitama S.A.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki powlekane
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.
tabletki powlekane
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletka powlekana
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
GlaxoSmithKline Export Ltd
tabletki powlekane
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
tabletka powlekana
Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.
tabletka powlekana
GlaxoSmithKline Export Ltd
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
GlaxoSmithKline Export Ltd
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
GlaxoSmithKline Export Ltd
tabletki
tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej
Astellas Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
GlaxoSmithKline Export Ltd
tabletki
tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej
Astellas Pharma Sp. z o.o.
tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Sandoz GmbH