Leki oznaczone kategorią kodu ATC: J01MA02

krople do oczu, roztwór
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki powlekane
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki powlekane
Alvogen IPCo S.àr.l.
tabletki powlekane
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
roztwór do infuzji
Claris Lifesciences (UK) Limited
roztwór do infuzji
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
roztwór do infuzji
Claris Lifesciences (UK) Limited
tabletki powlekane
FAIR-MED HEALTHCARE GmbH
tabletki powlekane
Arrow Poland S.A
tabletki powlekane
Arrow Poland S.A
tabletki powlekane
Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.
tabletki powlekane
Zentiva a.s.
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.