Leki oznaczone kategorią kodu ATC: J01XX01

granulat do sporządzania roztworu doustnego
Miralex Sp. z o.o.
granulat do sporządzania roztworu doustnego
Miralex Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH
granulat do przygotowania roztworu doustnego
MG PHARMA
granulat do sporządzania roztworu doustnego
Temapharm Sp. z o.o.
granulat do przygotowania roztworu doustnego
ZAMBON S.p.A.
granulat do przygotowania roztworu doustnego
ZAMBON S.p.A.