Leki oznaczone kategorią kodu ATC: J02AC04

zawiesina doustna
Sandoz GmbH
zawiesina doustna
Accord Healthcare S.L.U.
tabletki dojelitowe
Accord Healthcare S.L.U.
zawiesina doustna
Mylan Ireland Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Vivanta Generics s.r.o.
zawiesina doustna
STADA Arzneimittel AG
zawiesina doustna
Merck Sharp & Dohme Ltd.
Schering-Plough Europe