Leki oznaczone kategorią kodu ATC: J05AB14

tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
proszek do sporządzania roztworu doustnego
Roche Polska Sp. z o.o.