Leki oznaczone kategorią kodu ATC: L01BA01

roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Accord Healthcare Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań
Accord Healthcare Limited
roztwór doustny
Therakind Ltd
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu półautomatycznym, napełnionym
Nordic Group BV
roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Actavis Group PTC ehf.
roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg KG
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
tabletki
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg KG