Leki oznaczone kategorią kodu ATC: L01XC03

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji
Amgen Europe B.V.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Celltrion Healthcare Hungary Kft
proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji
Samsung Bioepis UK Limited
Roche Registration Limited