Leki oznaczone kategorią kodu ATC: L01XE02

tabletki powlekane
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
tabletki powlekane
Synthon BV
tabletki powlekane
Genthon BV
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
AstraZeneca AB