Leki oznaczone kategorią kodu ATC: L04AB01

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Pfizer Limited
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Samsung Bioepis UK Limited
Wyeth Europa Ltd.