Leki oznaczone kategorią kodu ATC: N03AF02

zawiesina doustna
Novartis Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki
Adamed Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Jubilant Pharmaceuticals nv
tabletki powlekane
Novartis Poland Sp. z o.o.