Leki oznaczone kategorią kodu ATC: R01AD09

aerozol do nosa
aerozol do nosa, zawiesina
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
aerozol do nosa, zawiesina
Vitama S.A.
aerozol do nosa, zawiesina
MSD Polska Sp. z o.o.
aerozol do nosa, zawiesina
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
aerozol do nosa, zawiesina
Adamed Sp. z o.o.
aerozol do nosa, zawiesina
Actavis Group PTC ehf.
aerozol do nosa
Sandoz GmbH
aerozol do nosa, zawiesina
Actavis Group PTC ehf.
aerozol do nosa, zawiesina
Adamed Sp. z o.o.