Leki oznaczone kategorią kodu ATC: R01AD09

aerozol do nosa, zawiesina
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
aerozol do nosa
aerozol do nosa, zawiesina
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
aerozol do nosa, zawiesina
Vitama S.A.
aerozol do nosa, zawiesina
MSD Polska Sp. z o.o.
aerozol do nosa, zawiesina
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
aerozol do nosa, zawiesina
Adamed Sp. z o.o.
aerozol do nosa, zawiesina
Actavis Group PTC ehf.
aerozol do nosa, zawiesina
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
aerozol do nosa, zawiesina
Actavis Group PTC ehf.
aerozol do nosa, zawiesina
Sandoz GmbH
aerozol do nosa, zawiesina
Adamed Sp. z o.o.