Kod ATC: 
R03
Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych