Leki oznaczone kategorią kodu ATC: R03AK06

proszek do inhalacji, podzielony
SymPhar Sp. z o.o.
proszek do inhalacji
Orion Corporation
aerozol wziewny, zawiesina
Sandoz GmbH
proszek do inhalacji w kapsułce twardej
Laboratoires SMB s.a.
aerozol inhalacyjny, zawiesina
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
proszek do inhalacji, podzielony
ELPEN Pharmaceutical Co.Inc.
proszek do inhalacji, podzielony
Sandoz GmbH
proszek do inhalacji
Zentiva k.s.
proszek do inhalacji
Celon Pharma Sp. z o.o.
proszek do inhalacji
Polfarmex S.A.
proszek do inhalacji, podzielony
ELPEN Pharmaceutical Co.Inc.
proszek do inhalacji
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
aerozol inhalacyjny, zawiesina
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited