Leki oznaczone kategorią kodu ATC: R06AX26

tabletki powlekane
Cipla Europe NV
tabletki powlekane
US Pharmacia Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletka powlekana
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Galena"
tabletka powlekana
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Galena"
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.