Leki oznaczone kategorią kodu ATC: R06AX27

roztwór doustny
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki powlekane
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
roztwór doustny
Axxon Sp. z o.o.
roztwór doustny
Apotex Europe B.V.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
US Pharmacia Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Sopharma AD
roztwór doustny
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
roztwór doustny
Sopharma AD
tabletki
Sigillata Limited
tabletki powlekane
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
roztwór doustny
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki powlekane
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Specifar S.A.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Adamed Sp. z o.o.
roztwór doustny
tabletka powlekana
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Peseri Trading
tabletka powlekana
roztwór doustny
Mylan S.A.S.
roztwór doustny
TACTICA Pharmaceuticals sp. z o.o.
roztwór doustny
Sandoz GmbH
roztwór doustny
Medana Pharma SA
tabletki powlekane
Medicplast Polska Sp. z o.o.
roztwór doustny
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Specifar S.A.
roztwór doustny
Specifar S.A.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Adamed Sp. z o.o.
roztwór doustny
Specifar S.A.
tabletki powlekane
Specifar S.A.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sigillata Limited
tabletki powlekane
Disphar International B.V.
roztwór doustny
tabletka powlekana
Farma-Projekt Sp. z o.o
tabletki
PRO.MED.CS Praha a.s.,
roztwór doustny
Arrow Poland S.A
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
roztwór doustny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
tabletki powlekane
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
roztwór doustny
Medicplast Polska Sp. z o.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Medicplast Polska Sp. z o.o.