Leki oznaczone kategorią kodu ATC: V09IX04

roztwór do wstrzykiwań
Advanced Accelerator Applications
roztwór do wstrzykiwań
SYNEKTIK S.A.
roztwór do wstrzykiwań
ÚJV Řež, a. s.
roztwór do wstrzykiwań
Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
roztwór do wstrzykiwań
S.C. Monrol Europe SRL
roztwór do wstrzykiwań
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddział w Gliwicach
roztwór do wstrzykiwań
BIONT a.s.
roztwór do wstrzykiwań
GE Healthcare Limited