Aripiprazole

Struktura cząsteczki: 
arypiprazol - struktura cząsteczki

Mechanizm działania
Uważa się, że skuteczność arypiprazolu w leczeniu schizofrenii i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I jest związana ze skojarzonym działaniem częściowo agonistycznym w stosunku do receptora dopaminowego D2 i serotoninowego 5HT1a oraz antagonistycznym w stosunku do receptora serotoninowego 5HT2a. Antagonistyczne właściwości arypiprazolu wykazano na zwierzęcym modelu hiperaktywności dopaminergicznej, a właściwości agonistyczne na zwierzęcym modelu hipoaktywności dopaminergicznej. W warunkach in vitro arypiprazol wykazuje silne powinowactwo do receptorów dopaminowych D2 i D3, serotoninowych 5HT1a i 5HT2a oraz umiarkowane powinowactwo do receptorów dopaminowych D4, serotoninowych 5HT2c i 5HT7, a także adrenergicznych alfa-1 i histaminowych H1. Arypiprazol wykazuje także umiarkowane powinowactwo do miejsc wychwytu zwrotnego serotoniny, nie wykazuje natomiast istotnego powinowactwa do receptorów muskarynowych. Interakcje z receptorami innymi niż podtypy receptorów dopaminowych i serotoninowych pozwalają na wyjaśnienie niektórych innych właściwości klinicznych arypiprazolu. Arypiprazol w dawkach od 0,5 do 30 mg, podawany raz na dobę przez 2 tygodnie osobom zdrowym powoduje zależne od dawki zmniejszenie wiązania rakloprydu znakowanego 11C, ligandu receptora D2/D3, w jądrze ogoniastym i skorupie, co można wykryć za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej.

Synonimy: 
Aripiprazol; Aripiprazolum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Aripiprazole

tabletki
Neuraxpharm Bohemia s.r.o.
tabletki
Eignapharma S.L.U.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Actavis Group PTC ehf.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Adamed Pharma S.A.
tabletki
KRKA Polska Sp. z o.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Apotex Europe B.V.
tabletki
Polfarmex S.A.
tabletki
Apotex Europe B.V.
roztwór doustny
STADA Arzneimittel AG
tabletki
neuraxpharm Arzneimittel GmbH
tabletki
Axxon Sp. z o.o.
tabletki
Amneal Pharma Europe Limited
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Genthon BV
tabletki
G.L. Pharma GmbH
tabletki
Adamed Pharma S.A.
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
PRO.MED.CS Praha a.s.,
tabletki
Orion Corporation
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki
STADA Arzneimittel AG
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Medana Pharma SA
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Sandoz GmbH
tabletki
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
tabletki
Accord Healthcare Limited
tabletki
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
tabletki
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki
BIOTON S.A.
tabletki
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki
KRKA, d.d.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
PROTERAPIA Sp. z o.o.
tabletki
Actavis Group PTC ehf.
tabletki
PROTERAPIA Sp. z o.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Adamed Pharma S.A.
tabletki
Vipharm S.A.