Desloratadine

Desloratadyna jest pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy, wykazującym selektywną antagonistyczną aktywność wobec obwodowych receptorów H1. Po podaniu doustnym desloratadyna selektywnie blokuje obwodowe receptory histaminowe H1, ponieważ substancja nie przenika do ośrodkowego układu nerwowego.

Badania in vitro wykazały przeciwalergiczne właściwości desloratadyny. Obejmują one hamowanie uwalniania cytokin indukujących reakcję zapalną, takich jak IL-4, IL-6, IL-8 i IL-13, z ludzkich komórek tucznych i granulocytów zasadochłonnych jak również hamowanie ekspresji adhezyjnej cząsteczki selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka.

Desloratadyna nie przenika łatwo do ośrodkowego układu nerwowego. Przeprowadzone u dorosłych badanie z zastosowaniem pojedynczej dawki wskazuje, że desloratadyna w dawce 5 mg nie wpływa na podstawowe umiejętności pilotowania, w tym na nasilenie subiektywnie odczuwanej senności lub wykonywanie zadań związanych z pilotowaniem. W kontrolowanych badaniach klinicznych, po podaniu zalecanej dawki 5 mg na dobę, senność występowała nie częściej niż w grupie placebo.
W badaniach klinicznych desloratadyna podawana w dawce 7,5 mg jeden raz na dobę nie wpływała na aktywność psychoruchową.

Synonimy: 
Descarboethoxyloratadine; Desloratadin; Desloratadina; Desloratadinum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Desloratadine

tabletki powlekane
HCS bvba
roztwór doustny
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki powlekane
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
roztwór doustny
Axxon Sp. z o.o.
roztwór doustny
Apotex Europe B.V.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
US Pharmacia Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Sopharma AD
roztwór doustny
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
roztwór doustny
Sopharma AD
tabletki
Sigillata Limited
tabletki powlekane
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
roztwór doustny
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Adamed Sp. z o.o.
roztwór doustny
tabletka powlekana
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Peseri Trading
tabletki powlekane
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Specifar S.A.
tabletka powlekana
roztwór doustny
Mylan S.A.S.
roztwór doustny
TACTICA Pharmaceuticals sp. z o.o.
roztwór doustny
Sandoz GmbH
roztwór doustny
Medana Pharma SA
roztwór doustny
Medicplast Polska Sp. z o.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Medicplast Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Medicplast Polska Sp. z o.o.
roztwór doustny
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Specifar S.A.
roztwór doustny
Specifar S.A.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Adamed Sp. z o.o.
roztwór doustny
Specifar S.A.
tabletki powlekane
Specifar S.A.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sigillata Limited
tabletki powlekane
Disphar International B.V.
roztwór doustny
tabletka powlekana
Farma-Projekt Sp. z o.o
tabletki
PRO.MED.CS Praha a.s.,
roztwór doustny
Arrow Poland S.A
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
roztwór doustny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
tabletki powlekane
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.