Lamivudine

Struktura cząsteczki: 
Lamiwudyna - struktura cząsteczki

Lamiwudyna jest lekiem przeciwwirusowym, który jest aktywny wobec wirusa zapalenia wątroby typu B, zarówno w badaniach przeprowadzonych na liniach komórkowych, jak i u doświadczalnie zakażonych zwierząt.

Lamiwudyna jest metabolizowana, zarówno przez zakażone wirusem, jak i niezakażone komórki, do trójfosforanu (TP), który jest aktywną pochodną związku macierzystego. Wewnątrzkomórkowy okres półtrwania trójfosforanu lamiwudyny w hepatocytach wynosi 17-19 godz. in vitro. Trójfosforan  lamiwudyny działa jako substrat dla wirusowej polimerazy HBV.

Dalsze tworzenie wirusowego DNA jest blokowane przez włączenie trójfosforanu lamiwudyny do łańcucha i wynikające z tego zakończenie jego powstawania.

Trójfosforan lamiwudyny nie wpływa na prawidłowy metabolizm komórkowy dezoksynukleotydów.
Jest on również tylko słabym inhibitorem α i β polimeraz DNA ssaków. Ponadto trójfosforan lamiwudyny ma niewielki wpływ na zawartość komórkowego DNA ssaków.

W ocenie potencjalnego wpływu na strukturę mitochondriów, zawartość i funkcje DNA, lamiwudyna nie wykazuje istotnego działania toksycznego. W bardzo małym stopniu lamiwudyna powoduje zmniejszenie zawartości mitochondrialnego DNA, nie jest na stałe włączana do mitochondrialnego DNA i nie działa jako inhibitor -γ polimerazy mitochondrialnego DNA.

Synonimy: 
Lamivudiini; Lamivudin; Lamivudina; Lamivudinum; Lamiwudyna; Lavmivudin

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Lamivudine

tabletki powlekane
ViiV Healthcare B.V.
‎tabletki powlekane‎
Merck Sharp & Dohme Ltd.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
Alvogen IPCo S.àr.l.
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Mylan Laboratoires SAS
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
Celon Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
ViiV Healthcare UK Limited
Glaxo Group Ltd.
Glaxo Group Ltd.
Glaxo Group Ltd.
Glaxo Group Ltd.
Glaxo Group Ltd.
tabletki powlekane
Teva Pharma BV
tabletka powlekana
Mylan S.A.S.