Amlodipine

Struktura cząsteczki: 
amlodypina - struktura cząsteczki

Amlodypina jest antagonistą wapnia należącym do grupy dihydropirydyny (lek blokujący wolny kanał wapniowy lub antagonista jonów wapniowych) i hamuje przezbłonowy napływ jonów wapnia do komórek mięśnia sercowego i komórek błony mięśniowej naczyń.
Mechanizm działania obniżającego ciśnienie tętnicze amlodypiny jest wynikiem bezpośredniego działania rozkurczowego na mięśnie gładkie naczyń. Dokładny mechanizm łagodzenia objawów dławicy piersiowej w czasie stosowania amlodypiny nie jest w pełni wyjaśniony, jednak amlodypina zmniejsza niedotlenienie mięśnia serca poprzez dwa następujące rodzaje działań:

  1. Amlodypina rozszerza tętniczki przedwłosowate i w ten sposób zmniejsza całkowity opór obwodowy (obciążenie następcze), który musi pokonać praca serca. Ponieważ częstość skurczów serca pozostaje niezmieniona, działanie to zmniejsza zużycie energii przez mięsień sercowy i jego zapotrzebowanie na tlen.
  2. Mechanizm działania amlodypiny obejmuje także prawdopodobnie rozszerzenie dużych tętnic i tętniczek wieńcowych, zarówno w obszarach niezmienionych, jak i zmienionych wskutek niedokrwienia. Zwiększa to zaopatrzenie mięśnia serca w tlen u pacjentów ze skurczem tętnic wieńcowych (dławica Prinzmetala lub odmienna).

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym podawanie produktu leczniczego raz na dobę powoduje klinicznie znamienne obniżenie ciśnienia tętniczego zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej, trwające 24 godziny.
Z powodu powolnego początku działania, po podaniu amlodypiny nie obserwuje się ostrego niedociśnienia tętniczego.

U pacjentów z dławicą piersiową podanie amlodypiny w pojedynczej dawce dobowej wydłuża czas możliwego do wykonania wysiłku fizycznego, czas do wystąpienia bólu dławicowego oraz czas do wystąpienia obniżenia odcinka ST o 1 mm, zmniejsza też zarówno częstość występowania napadów dławicowych jak i liczbę stosowanych tabletek glicerolu triazotanu .

Nie stwierdzono, aby amlodypina powodowała jakiekolwiek niekorzystne efekty metaboliczne albo zmieniała profil lipidowy osocza. Amlodypina nadaje się do stosowania u pacjentów z astmą oskrzelową, cukrzycą i dną moczanową.

Synonimy: 
Amlodipina; Amlodipinum; Amlodipiinibesilaatti; Amlodipin Besilat; Amlodipinbesilat; Amlodipin-besylát; Amlodipin-bezilát; Amlodipine, bésilate d'; Amlodipine Besylate; Amlodipini besilas; Amlodipino besilatas; Besilato de amlodipino

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Amlodipine

tabletki
Zentiva k.s.
tabletki
Orion Corporation
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
kapsułki twarde
Adamed Sp. z o.o.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Adamed Sp. z o.o.
tabletki
Accord Healthcare Limited
kapsułki twarde
KRKA, d.d.
kapsułki twarde
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Sopharma AD
tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki twarde
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Vitama S.A.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
kapsułki twarde
Adamed Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
kapsułki twarde
Adamed Pharma S.A.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.