Valsartan

Struktura cząsteczki: 
walsartan - struktura cząsteczki

Walsartan jest czynnym po podaniu doustnym, silnym i specyficznym antagonistą receptora angiotensyny II (Ang II). Działa wybiórczo na podtyp receptora AT1, który jest odpowiedzialny za znane działania angiotensyny II. Zwiększone stężenie angiotensyny II w osoczu po zablokowaniu receptora AT1 przez walsartan może stymulować odblokowany receptor AT2, który wydaje się działać antagonistycznie w stosunku do działania receptora AT1. Walsartan nie wykazuje nawet częściowej aktywności agonistycznej w stosunku do receptora AT1 i ma dużo większe (około 20 000 razy) powinowactwo do receptora AT1 niż do receptora AT2. Nie stwierdzono, aby walsartan wiązał się lub blokował inne receptory hormonów lub kanały jonowe, o których wiadomo, że są istotne w regulacji sercowo-naczyniowej.

Walsartan nie hamuje aktywności konwertazy angiotensyny (ACE, znanej również jako kininaza II), która przekształca Ang I w Ang II i powoduje rozpad bradykininy. Z uwagi na brak wpływu na ACE i brak nasilania działania bradykininy lub substancji P, prawdopodobieństwo wystąpienia kaszlu w przypadku stosowania antagonistów receptora angiotensyny II jest niewielkie.

Synonimy: 
Valsartaani; Valsartán; Valsartanum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Valsartan

tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Laboratorios Liconsa, SA
tabletki powlekane
Laboratorios Liconsa, SA
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Gedeon Richter Plc.
tabletki powlekane
BIOTON S.A.
tabletki powlekane
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki powlekane
Vitama S.A.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Laboratorios Liconsa, SA
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Novartis Europharm Limited
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Novartis Europharm Limited
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
tabletki
Celon Pharma S.A.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletka powlekana
1 A Pharma GmbH
tabletka powlekana
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG