Bimatoprost

Struktura cząsteczki: 
bimatoprost - struktura cząsteczki

Mechanizm działania, poprzez który bimatoprost obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe u ludzi, polega na zwiększaniu odpływu cieczy wodnistej oka poprzez siatkę włókien kolagenowych w kącie przesączania oka i nasilanie odpływu drogą naczyniówkowo-twardówkową. Obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego zaczyna się około 4 godzin po pierwszym podaniu leku, a maksymalne działanie osiągane jest w ciągu około 8 do 12 godzin. Działanie utrzymuje się przez przynajmniej 24 godziny.

Bimatoprost jest silnym środkiem obniżającym ciśnienie w gałce ocznej. Jest to syntetyczny prostamid, pod względem budowy zbliżony do prostaglandyny F (PGF), który nie działa przez żaden ze znanych receptorów prostaglandyn. Bimatoprost wybiórczo naśladuje działanie niedawno odkrytych substancji otrzymywanych na drodze biosyntezy, zwanych prostamidami. Jednak dotychczas nie określono jeszcze struktury receptora dla prostamidów.

Synonimy: 
Bimatoprostum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Bimatoprost

krople do oczu, roztwór
Warren Generics s.r.o.
krople do oczu, roztwór
Adamed Pharma S.A.
krople do oczu, roztwór
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
krople do oczu, roztwór
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
krople do oczu, roztwór
Adamed Sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
krople do oczu, roztwór
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
krople do oczu
roztwór
Actavis Group PTC ehf.
krople do oczu, roztwór
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
krople do oczu, roztwór
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
krople do oczu, roztwór
Sandoz GmbH
krople do oczu, roztwór
Apotex Europe B.V.
krople do oczu, roztwór
Alfred E. Tiefenbacher GmbH & Co. KG
krople do oczu, roztwór
STADA Arzneimittel AG
krople do oczu, roztwór
Allergan Pharmaceuticals Ireland
krople do oczu, roztwór
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA