Levodopa

Struktura cząsteczki: 
lewodopa - struktura cząsteczki

Lewodopa (nazwa międzynarodowa) lub L-DOPA (3,4-dihydroksy-L-fenyloalanina) jest bezpośrednim prekursorem w biosyntezie dopaminy. Lewodopa (prekursor dopaminy), ze względu na zdolność przenikania przez barierę krew-mózg, jest stosowana jako prolek w celu zwiększenia stężenia dopaminy, która nie ma takiej zdolności. Po wniknięciu do ośrodkowego układu nerwowego lewodopa jest metabolizowana do dopaminy przez dekarboksylazę aromatycznych L-aminokwasów.

Po podaniu lewodopa ulega jednak szybkiej dekarboksylacji do dopaminy zarówno w mózgu, jak i w tkankach pozamózgowych. Z tego powodu większa część lewodopy staje się niedostępna dla zwojów podstawy mózgu, a utworzona obwodowo dopamina powoduje często działania niepożądane. Dlatego blokowanie pozamózgowej dekarboksylacji lewodopy jest bardzo korzystne. Można to osiągnąć przez równoczesne podawanie lewodopy i inhibitora dekarboksylazy o działaniu obwodowym

Synonimy: 
Dihydroxyphenylalanine; L-Dopa; 3-Hydroxy-L-tyrosine; Laevodopa; Lévodopa; Levodopum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Levodopa

tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/do dozownika
Sensidose AB
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Impax Laboratories (Netherlands) B.V
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
SVUS Pharma a.s.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Sandoz GmbH
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Sandoz GmbH
tabletki
Sandoz GmbH
kapsułki
tabletki
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
Roche Polska Sp. z o.o.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
MSD Polska Sp. z o.o.