Bisoprolol

Struktura cząsteczki: 
bisoprolol - struktura cząsteczki

Bisoprolol jest kardioselektywnym lekiem beta1-adrenolitycznym. Jego powinowactwo do receptorów β2-adrenergicznych mięśniówki gładkiej oskrzeli i naczyń oraz receptorów β2 odpowiedzialnych za regulacje procesów metabolicznych jest niewielkie, dlatego tylko w niewielkim stopniu wpływa na opory w drzewie oskrzelowym oraz na procesy metaboliczne regulowane przez receptory beta. Selektywność w stosunku do receptora beta1 utrzymuje się nawet po przekroczeniu dawek terapeutycznych.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania
Na podstawie badań klinicznych stwierdzono, że u pacjentów z niewydolnością serca i objawową stabilną niewydolnością skurczową (frakcja wyrzutowa ≤ 35% w badaniu echokardiograficznym) podawanie bisoprololu:

  • zmniejsza umieralność
  • zmniejsza liczbę nagłych zgonów i incydentów niewydolności serca kończących się hospitalizacją
  • poprawia stan czynnościowy wg klasyfikacji NYHA.

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca bez przewlekłej niewydolności serca bisoprolol zwalnia czynność serca i objętość skurczową, dzięki czemu zmniejsza objętość wyrzutową i zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen.
Opór obwodowy, który na początku stosowania bisoprololu jest zwiększony, w trakcie długotrwałego przyjmowania leku zmniejsza się.

Synonimy: 
Bisoprolol Fumarate; Bisoprolol Fumarat; Bisoprolol, Fumarate de; Bisoprolol Hemifumarate; Bisoprolol, hémifumarate de; Bisoprololfumarat; Bisoprololi Fumaras; Bisoprololi hemifumaras; Bisoprololifumaraatti; Fumarato de bisoprolol

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Bisoprolol

tabletki powlekane
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Merck KGaA
tabletka powlekana
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Merck KGaA
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletka powlekana
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
PROTERAPIA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
Les Laboratoires Servier
tabletki powlekane
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki
EGIS Pharmaceuticals PLC
kapsułki twarde
Merck Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletka powlekana
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletka powlekana
ALKALOID-INT d.o.o.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
tabletki
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki powlekane
ALKALOID-INT d.o.o.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki powlekane
1 A Pharma GmbH
tabletki
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki
Gedeon Richter Plc.
kapsułki twarde
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG