Loratadine

Struktura cząsteczki: 
loratadyna - struktura cząsteczki

Loratadyna jest trójpierścieniowym lekiem przeciwhistaminowym, selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1.
W zalecanych dawkach loratadyna nie wykazuje ośrodkowego działania sedatywnego czy przeciwcholinergicznego u większości populacji.
W długotrwałych badaniach nie obserwowano istotnych klinicznie zmian w zakresie ważnych dla życia parametrów, w wynikach badań laboratoryjnych, w badaniach fizykalnych czy w zapisie elektrokardiograficznym.
Loratadyna nie wykazuje znaczącego wpływu na receptory H2. Nie ma wpływu na wychwyt norepinefryny i praktycznie nie wywiera wpływu na czynność układu sercowo-naczyniowego i na aktywność układu bodźcotwórczego serca.

Synonimy: 
Loratadiini; Loratadin; Loratadina; Loratadinum; Loratadyna

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Loratadine

tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Bayer Sp. z o.o.
tabletki
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Galena"
tabletki
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Galena"
syrop
Bayer Sp. z o.o.
tabletki
US Pharmacia Sp. z o.o.
syrop
Medana Pharma SA
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki miękkie
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki
ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA
tabletki
LEK S.A.
tabletki
Galpharm Healthcare Limited
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Schering-Plough Europe
tabletki
US Pharmacia Sp. z o.o.
tabletki
Schering-Plough Europe
zawiesina doustna
tabletki
Sandoz GmbH
syrop
kapsułki miękkie
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.