Ramipril

Struktura cząsteczki: 
ramipril - struktura cząsteczki

Mechanizm działania
Ramiprylat, aktywny metabolit proleku ramiprylu, hamuje enzym karboksypeptydazę dipeptydylową I (synonimy: konwertaza angiotensyny, kininaza II). Enzym ten katalizuje w osoczu i tkankach konwersję angiotensyny I do aktywnej substancji naczyniokurczącej - angiotensyny II, jak również rozpad bradykininy działającej naczyniorozkurczowo. Zmniejszone tworzenie angiotensyny II i zahamowanie rozkładania bradykininy prowadzi do rozkurczu naczyń.
Angiotensyna II pobudza również uwalnianie aldosteronu, dlatego ramiprylat wywołuje zmniejszenie wydzielania aldosteronu. Średnia reakcja na monoterapię inhibitorami ACE jest mniejsza u osób rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym (zwykle populacja z nadciśnieniem tętniczym i niską aktywnością reninową osocza) niż u pacjentów pozostałych ras

Synonimy: 
Ramipriili; Ramiprilis; Ramiprilum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Ramipril

tabletki
Orion Corporation
kapsułki twarde
KRKA, d.d.
tabletki
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
kapsułki twarde
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki
Adamed Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Adamed Pharma S.A.
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki
Adamed Sp. z o.o.
tabletki
Medreg s.r.o
kapsułki twarde
Sandoz GmbH
kapsułki twarde
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki
Lupin (Europe) Ltd
kapsułki twarde
Adamed Sp. z o.o.
tabletki
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki
Billev Pharma ApS
tabletki
123ratio Sp. z o.o.
kapsułki twarde
EGIS Pharmaceuticals PLC
kapsułki twarde
Zentiva k.s.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
BIOTON S.A.
kapsułki twarde
Apotex Europe B.V.
kapsułki twarde
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki
Arrow Poland S.A
tabletki
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Farma-Projekt Sp. z o.o
tabletki powlekane
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
tabletki
Actavis Group PTC ehf.