Irinotecan

Struktura cząsteczki: 
irynotekan - struktura cząsteczki

Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Jest lekiem przeciwnowotworowym, który działa jako swoisty inhibitor topoizomerazy I DNA. W większości tkanek jest metabolizowany przez karboksyloesterazę do SN-38, związku który jest bardziej aktywny niż irynotekan w stosunku do oczyszczonej topoizomerazy I oraz wykazuje silniejsze działanie cytotoksyczne niż irynotekan wobec kilku linii komórkowych nowotworów mysich i ludzkich. Hamowanie topoizomerazy I przez irynotekan lub SN-38 powoduje powstanie jednoniciowych uszkodzonych odcinków DNA, blokujących replikację DNA i odpowiedzialnych za cytotoksyczne działanie leku. Działanie cytotoksyczne obu związków jest zależne od czasu i swoiste dla fazy S.

Oprócz działania przeciwnowotworowego chlorowodorku irynotekanu najważniejszym jego działaniem farmakologicznym jest działanie hamujące acetylocholinoesterazę.

Synonimy: 
Irinotecan Hydrochloride; Hidrocloruro de irinotecán; Irinotécan, Chlorhydrate d'; IrinotecaniHydrochloridum; Irinotekaanihydrokloridi; Irinotekan Hidroklorür; Irinotekanhydroklorid;

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Irinotecan

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Strides Arcolab International Ltd.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Hospira UK Ltd
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Oncology Plc
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Pfizer Enterprises SARL
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Mylan S.A.S.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
EGIS Pharmaceuticals PLC
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Flynn Pharma Ltd
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Kohne Pharma GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Pharma-Data Ltd