Anastrozole

Struktura cząsteczki: 
anastrozol - struktura cząsteczki

Anastrozol jest silnym i wysoce selektywnym niesteroidowym inhibitorem aromatazy. U kobiet po menopauzie estradiol jest wytwarzany głównie w tkankach obwodowych na drodze przekształcenia androstendionu do estronu z udziałem kompleksu enzymatycznego aromatazy. Estron ulega następnie przekształceniu do estradiolu. Wykazano, że u kobiet z rakiem piersi poprawę wywołuje zmniejszenie stężenia estradiolu we krwi. Stosując bardzo czułe testy stwierdzono, że u kobiet po menopauzie stosowanie anastrozolu w dawce 1 mg na dobę powoduje zahamowanie wytwarzania estradiolu o ponad 80%.

Anastrozol nie wykazuje aktywności progestagenowej, androgenowej i estrogenowej.

Anastrozol podawany w dawce do 10 mg na dobę nie wpływa na wydzielanie kortyzolu i aldosteronu zarówno bez, jak i po stymulacji wydzielania przez ACTH. Dlatego w czasie leczenia anastrozolem nie jest konieczna suplementacja kortykosteroidów.

Synonimy: 
Anastrotsoli; Anastrozol; Anastrozolum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Anastrozole

tabletki powlekane
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletka powlekana
Accord Healthcare Limited
tabletka powlekana
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki powlekane
Astra Zeneca UK Ltd.
tabletki powlekane
Synthon BV
tabletki powlekane
tabletki powlekane
Regiomedica GmbH
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
AS GRINDEKS
tabletki powlekane
tabletki powlekane
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg KG
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
Adamed Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Synthon BV
tabletki powlekane
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki powlekane
Dr. Max Pharma Limited
tabletki powlekane
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
tabletka powlekana
Orion Corporation
tabletki powlekane
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletka powlekana
ICN Polfa Rzeszów S.A.
tabletka powlekana
Actavis Group PTC ehf.
tabletka powlekana
BIOGENED S.A.
tabletki powlekane
Vipharm S.A.
tabletka powlekana
AS GRINDEKS
tabletka powlekana
Novisis Pharma Ltd
tabletka powlekana
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg KG
tabletka powlekana
Zentiva k.s.