Tolterodine

Struktura cząsteczki: 
Tolterodyna - struktura cząsteczki

Tolterodyna jest kompetycyjnym, swoistym antagonistą receptora muskarynowego, o większym wybiórczym działania na pęcherz moczowy niż na ślinianki w warunkach in vivo. Profil farmakologiczny jednego z metabolitów tolterodyny (pochodna 5-hydroksymetylowa) jest zbliżony do związku macierzystego. U osób intensywnie metabolizujących, pochodna ta jest w dużym stopniu odpowiedzialna za działanie terapeutyczne.

Synonimy: 
Tolterodine Tartrate; Tartrato de tolterodina; Tolterodin Tartrat; Tolterodine L-Tartrate; Toltérodine, Tartratede; Tolterodini Tartras

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Tolterodine

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Accord Healthcare Limited
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Recordati Polska sp. z o.o.
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Pharmathen S.A.
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Pfizer Health AB
tabletki powlekane
Zentiva k.s.