Pantoprazole

Struktura cząsteczki: 
pantoprazol - struktura cząsteczki

Mechanizm działania
Pantoprazol jest podstawionym benzoimidazolem, który hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez specyficzne blokowanie pompy protonowej w komórkach okładzinowych.
W kwaśnym środowisku komórek okładzinowych, pantoprazol jest przekształcany do postaci czynnej i hamuje aktywność H+, K+-ATP-azy, czyli końcowy etap wytwarzania kwasu solnego w żołądku. Stopień zahamowania jest zależny od dawki i dotyczy zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. U większości pacjentów ustąpienie objawów osiągane jest w ciągu 2 tygodni. Tak jak w przypadku innych inhibitorów pompy protonowej oraz inhibitorów receptora H2, leczenie pantoprazolem prowadzi do zmniejszenia kwaśności treści żołądkowej oraz wtórnego zwiększenia wydzielania gastryny w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwaśności. Zwiększenie wydzielania gastryny jest odwracalne. Ponieważ pantoprazol wiąże się z enzymem na poziomie receptora komórkowego, może on wpływać na wydzielanie kwasu solnego niezależnie od stymulacji przez inne substancje (acetylocholina, histamina, gastryna). Skutek jest taki sam niezależnie od tego, czy produkt jest podawany doustnie czy dożylnie.

Synonimy: 
Pantopratsoli; Pantoprazol; Pantoprazolum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Pantoprazole

tabletki dojelitowe
Mercapharm Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Vitama S.A.
tabletki dojelitowe
Adamed Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Adamed Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki dojelitowe
Mercapharm Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Mercapharm Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki dojelitowe
Arrow Poland S.A
tabletki dojelitowe
KRKA, d.d.
tabletki dojelitowe
Actavis Group PTC ehf.
tabletki dojelitowe
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki dojelitowe
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki dojelitowe
Zentiva k.s.
tabletki dojelitowe
STADA Arzneimittel AG
tabletki dojelitowe
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
S-LAB Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
tabletki dojelitowe
Vitama S.A.
tabletki dojelitowe
Beximco Pharma UK Ltd.
tabletki dojelitowe
Zentiva k.s.
tabletki dojelitowe
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki dojelitowe
SUN-FARM Sp. z o.o
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Agila Specialties UK Limited
tabletki dojelitowe
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
SUN-FARM Sp. z o.o
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki dojelitowe
UAB „VVB”
tabletki dojelitowe
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki dojelitowe
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki dojelitowe
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki dojelitowe
Mylan S.A.S.
tabletki dojelitowe
Takeda GmbH
tabletki dojelitowe
Takeda GmbH
tabletki dojelitowe
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Ratiopharm GmbH
tabletki dojelitowe