Gefitinib

Struktura cząsteczki: 
gefitynib - struktura cząsteczki

Gefitynib jest wybiórczym, małocząsteczkowym inhibitorem kinazy tyrozynowej receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu i jest skutecznym sposobem leczenia u pacjentów z nowotworem z obecnością mutacji aktywującej domenę kinazy tyrozynowej EGFR niezależnie od rzutu leczenia. Nie stwierdzono istotnego klinicznie działania u pacjentów z potwierdzonym brakiem mutacji EGFR w guzie.

Naskórkowy czynnik wzrostu (ang. Epidermal Growth Factor EGF) i jego receptor (ang Epidermal Growth Factor Receptor EGFR [HER1; ErbB1]) zostały zidentyfikowane jako główne czynniki odpowiedzialne za proces wzrostu i podziału w komórkach prawidłowych i nowotworowych. Aktywująca mutacja EGFR w komórce nowotworowej jest ważnym czynnikiem pobudzającym wzrost komórki, blokującym apoptozę, zwiększającym produkcję czynników angiogenezy i ułatwiającym proces powstawania przerzutów.

Synonimy: 
Géfitinib; Gefitinibum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Gefitinib

tabletki powlekane
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki powlekane
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
tabletki powlekane
Synthon BV
tabletki powlekane
Genthon BV
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
AstraZeneca AB