Methotrexate

Metotreksat zalicza się do antagonistów kwasu foliowego, leków cytotoksycznych określanych jako leki przeciwmetaboliczne. Działanie polega na kompetycyjnym hamowaniu reduktazy dihydrofolianowej i prowadzi do hamowania syntezy DNA. Jak dotąd nie ustalono czy skuteczność metotreksatu w leczeniu łuszczycy, łuszczycowego zapalenia stawów i przewlekłego zapalenia wielostawowego i choroby Leśniowskiego-Crohna wynika z działania przeciwzapalnego czy immunosupresyjnego ani w jakim zakresie wpływa to na zwiększenie zewnątrzkomórkowego stężenia adenozyny w miejscu zapalenia pod wpływem leczenia metotreksatem.

Synonimy: 
Amethopterin; α-Methopterin; Methotrexát; Méthotrexate; Methotrexatum; Metotreksaatti; Metotreksatas; Metotrexát; Metotrexat; Metotrexato; MTX;

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Methotrexate

roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Accord Healthcare Limited
tabletki
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Accord Healthcare Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań
Accord Healthcare Limited
roztwór doustny
Therakind Ltd
tabletki
Orion Corporation
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu półautomatycznym, napełnionym
Nordic Group BV
tabletki
Cipla Europe NV
roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Actavis Group PTC ehf.
roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg KG
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
tabletki
Orion Corporation
tabletki
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
tabletki
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg KG
tabletki
Orion Corporation