Amoxicillin

Struktura cząsteczki: 
amoksycylina - struktura cząsteczki

Amoksycylina jest półsyntetyczną penicyliną (antybiotyk beta-laktamowy), która hamuje jeden lub więcej enzymów (często zwanych białkami wiążącymi penicylinę, PBP – ang. penicillin-binding proteins) w szlaku biosyntezy bakteryjnego peptydoglikanu, będącego integralnym strukturalnym składnikiem ściany komórki bakteryjnej. Zahamowanie syntezy peptydoglikanu prowadzi do osłabienia ściany komórki, po czym następuje zazwyczaj liza komórki i śmierć bakterii.

Amoksycylina podlega rozkładowi przez beta-laktamazy wytwarzane przez oporne bakterie i dlatego zakres działania samej amoksycyliny nie obejmuje organizmów, które wytwarzają te enzymy.

Synonimy: 
Amoksisilin; Amoksisilliini; Amoxicilina; Amoxicilline; Amoxicillinum; Amoxycillin

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Amoxicillin

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
GlaxoSmithKline Export Ltd
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Vitama S.A.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
kapsułki twarde
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki powlekane
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.
tabletki powlekane
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
1 A Pharma GmbH
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
1 A Pharma GmbH
tabletki powlekane
Ratiopharm GmbH
tabletki powlekane
Aurobindo Pharma Limited
tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH