Phenylephrine

Fenylefryna jest silnym lekiem zwężającym naczynia krwionośne, który działa prawie wyłącznie przez pobudzenie receptorów alfa-1-adrenergicznych. Zwężenie naczyń tętniczych towarzyszy zwężeniu naczyń żylnych, co powoduje wzrost ciśnienia krwi i odruchową bradykardię. Duże zwężanie naczyń tętniczych powoduje wzrost oporu, co powoduje zmniejszenie pojemności minutowej serca. Jest to mało widoczne u osób zdrowych, ale może się nasilić w przypadku wcześniej występującej niewydolności serca.

Chlorowodorek fenylefryny jest stosowany m.in. w okulistyce. Stosuje się go miejscowo do oka w stężeniu od 0,06 % do 10 %, a jako środek obkurczający naczynia, w podrażnieniach spojówek w stężeniu od 0,1 % do 0,25 %.
Efekt rozszerzający źrenice i obniżający ciśnienie wewnątrzgałkowe chlorowodorku fenylefryny przy większym jego stężeniu (2,5 %-10 %) polega na działaniu na mięśnie oka.
Przy niższych stężeniach chlorowodorku fenylefryny wykorzystywane jest działanie, zapobiegające przekrwieniom, towarzyszące stanom podrażnień oka i błony śluzowej nosa.
Po stosowaniu 10% roztworu chlorowodorku fenylefryny obserwowano, równoległe do rozszerzenia źrenicy, zjawisko porażenia akomodacji. Rozszerzenie źrenicy utrzymuje się przez okres około 5 godzin.
Badania zależności występowania odpowiednio, efektu rozszerzającego źrenicę, bądź porażającego akomodację, w zależności od wielkości podanej dawki, potwierdza wzrost siły działania w zakresie stężeń od 0,1 % do 10 %.

Synonimy: 
Fenilefrin; Fenilefrina; Fenilefrinas; Fenylefrin; Fenyyliefriini; Phényléphrine;Phenylephrinum; m-Synephrine

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Phenylephrine

tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
proszek musujący
Takeda Pharma Sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór
URSAPHARM Poland Sp. z o.o.,
roztwór do wstrzykiwań
Unimedic AB
kapsułki twarde
STADA Arzneimittel AG
roztwór do wstrzykiwań
Laboratoires THEA
koncentrat do sporządzania roztworu do irygacji śródgałkowej
granulat do sporządzania roztworu doustnego
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
granulat do sporządzania roztworu doustnego
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
kapsułki twarde
US Pharmacia Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu doustnego
Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu doustnego
WICK Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH
syrop
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu doustnego
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
kapsułki twarde
US Pharmacia Sp. z o.o.
tabletki powlekane
US Pharmacia Sp. z o.o.
kapsułki twarde
US Pharmacia Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
proszek doustny
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu doustnego
Wrafton Laboratories Ltd
proszek do sporządzania roztworu doustnego
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.