Lercanidipine

Struktura cząsteczki: 
Lerkanidypina - struktura cząsteczki

Mechanizm działania
Lerkanidypina jest antagonistą wapnia z grupy dihydropirydyny; hamuje przezbłonowy transport wapnia do mięśni gładkich oraz mięśnia serca. Mechanizm jej działania hipotensyjnego polega na bezpośrednim rozluźnieniu mięśni gładkich naczyń, przez co zmniejsza się całkowity opór obwodowy. Pomimo krótkiego farmakokinetycznego okresu półtrwania, lerkanidypina jest obdarzona przedłużoną aktywnością hipotensyjną dzięki wysokiemu współczynnikowi podziału błonowego i jest pozbawiona ujemnych efektów inotropowych dzięki wysokiej selektywności naczyniowej.

Działanie farmakodynamiczne
Ponieważ wazodilatacja (rozszerzenie naczyń) pod wpływem lerkanidypiny odbywa się stopniowo, u pacjentów z nadciśnieniem rzadko obserwowano ostry spadek ciśnienia z odruchową tachykardią.
Za aktywność hipotensyjną lerkanidypiny, która jest racematem, odpowiada głównie jej enancjomer (S).

Synonimy: 
Lercanidipine Hydrochloride; Hidrocloruro de lercanidipino; Lercanidipine, Chlorhydrate de; Lercanidipini Hydrochloridum; Lerkanidipin Hidroklorür; Masnidipine Hydrochloride

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Lercanidipine

tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Recordati Ireland Ltd.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki powlekane
Medis ehf.
tabletki powlekane
Recordati Ireland Ltd.
tabletki powlekane
Recordati Ireland Ltd.
tabletki powlekane
Torrent Pharma GmbH
tabletki powlekane
Recordati Ireland Ltd.
tabletki powlekane
Berlin-Chemie AG
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Recordati Ireland Ltd.
tabletka powlekana
Recordati Ireland Ltd.
tabletka powlekana
Recordati Ireland Ltd.
tabletka powlekana
Torrent Pharma GmbH