Rilpivirine

Struktura cząsteczki: 
rylpiwiryna - struktura cząsteczki

Rylpiwiryna jest diarylopirymidynowym nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy (NNRTI) wirusa HIV-1. Działanie rylpiwiryny polega na niekompetycyjnym hamowaniu odwrotnej transkryptazy (RT) wirusa HIV-1. Rylpiwiryna nie hamuje polimeraz α, β i γ ludzkiego DNA komórkowego.

Synonimy: 
Rylpiwiryna;

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Rilpivirine

tabletki powlekane
ViiV Healthcare UK Limited
tabletki powlekane
Gilead Sciences International Limited
tabletka powlekana
Janssen-Cilag International N.V.
tabletka powlekana
Gilead Sciences International Limited