Enoxaparin

Enoksaparyna jest heparyną drobnocząsteczkową o średniej masie cząsteczkowej wynoszącej około 4500 daltonów, w której aktywność przeciwzakrzepowa i przeciwkrzepliwa standardowej heparyny została rozdzielona. Substancją leczniczą jest sól sodowa.

Oczyszczona in vitro enoksaparyna sodowa wykazuje dużą aktywność przeciw czynnikowi Xa krzepnięcia krwi (anty-Xa) (około 100 j.m./mg) i małą aktywność przeciw czynnikowi IIa (anty-IIa) lub przeciwtrombinową (około 28 j.m./mg), przy czym stosunek tych aktywności wynosi 3,6. Te działania przeciwzakrzepowe zachodzą przy udziale antytrombiny III (ATIII), powodując u ludzi działanie przeciwzakrzepowe.

Synonimy: 
Enoxaparin Sodium; Enoksapariininatrium; Enoksaparin Sodyum; Enoksaparino natrio druska; Enoksaparyna sodowa; Enoxaparin sodná sůl; Enoxaparina sódica; Énoxaparine sodique; Enoxaparinnatrium; Enoxaparinnátrium; Enoxaparinum natricum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Enoxaparin

roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Laboratorios Farmaceuticos ROVI, S.A.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Laboratorios Farmaceuticos ROVI, S.A.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Laboratorios Farmaceuticos ROVI, S.A.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Laboratorios Farmaceuticos ROVI, S.A.
roztwór do wstrzykiwań
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań
SciencePharma sp. z o.o. spółka komandytowa
roztwór do wstrzykiwań
SciencePharma sp. z o.o. spółka komandytowa
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Techdow Europe AB
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Pharmathen S.A.
roztwór do wstrzykiwań
SciencePharma sp. z o.o. spółka komandytowa
roztwór do wstrzykiwań
Sanofi-Aventis France
roztwór do wstrzykiwań
Sanofi-Aventis France