Octocog alfa

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Octocog alfa

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Bayer Pharma AG
Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu
Bayer Pharma AG