łagodzenie objawów stresu

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: łagodzenie objawów stresu

tabletki powlekane
Tilman S.A.
roztwór do wstrzykiwań
AS GRINDEKS
tabletki powlekane
Pascoe Pharmazeutische Praeparate GmbH