alkoholowy zespół abstynencyjny

Alkoholowy zespół abstynencyjny
Jest to zespół objawów, jakie rozwijają się u osób uzależnionych, kiedy przestaną pić alkohol lub znacznie zmniejszą jego spożycie

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: alkoholowy zespół abstynencyjny

tabletki
Accord Healthcare Limited
tabletki
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna
tabletki
Generic Specialty Pharma (GSP) Ltd
tabletki powlekane
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
zawiesina doustna
Medana Pharma SA
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Desitin Arzneimittel GmbH
zawiesina doustna
Novartis Poland Sp. z o.o.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Novartis Poland Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
G.L. Pharma GmbH