autyzm

Autyzm
Autyzm dziecięcy wraz z innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju stanowi poważne zaburzenie rozwojowe o podłożu neurobiologicznym. Na skutek działania różnorodnych czynników (genetycznych, pre- i postnatalnych, środowiskowych) dochodzi do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Pierwsze niepokojące objawy widoczne są już u bardzo małych dzieci, najczęściej już w pierwszym roku życia. Jednak pełne ujawnienie się objawów następuje najczęściej pomiędzy drugim a trzecim rokiem życia.

Autyzm objawia się zespołem głębokich, jakościowych zaburzeń w zachowaniu, opisywanych w trzech:

  • trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych uniemożliwiające prawidłowe poznawanie świata i funkcjonowanie w społeczeństwie;
  • specyficzne zaburzenia mowy lub jej brak;
  • poważny deficyt wyobraźni, zdolności do twórczej, społecznej zabawy w dzieciństwie, a u osób dorosłych sztywność zachowań i zainteresowań oraz czynności stereotypowe.

Autyzm współwystępuje często z innymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności z upośledzeniem umysłowym, a także epilepsją, wadami wzroku, słuchu, mózgowym porażeniem dziecięcym. W okresie dorastania u osób z autyzmem często obserwuje się także zaburzenia nerwicowe, depresje, a nawet psychozy.
U osób z autyzmem występuje również szereg zaburzeń sensorycznych, jak nadwrażliwość wzrokowa, słuchowa, czy nadwrażliwość na dotyk, silne reakcje lękowe. Wszystkie te zaburzenia powodują poważne zaburzenia zachowania natręctwa, zachowania destrukcyjne, agresję, autoagresję. Przy braku odpowiedniego postępowania terapeutycznego, prowadzą one najczęściej do długotrwałych hospitalizacji z zastosowaniem środków unieruchamiających, izolacji, braku możliwości kontynuacji edukacji, a wreszcie do wykluczenia społecznego.

Źródło: Minsiterstwo Zdrowia "INFORMACJA PRASOWA 2 kwietnia Światowym Dniem Wiedzy na Temat Autyzmu"

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: autyzm

tabletki o przedłużonym uwalnianiu
RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited
krople doustne, roztwór
Zakłady Farmaceutyczne "UNIA Spółdzielnia Pracy"
roztwór do wstrzykiwań
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.