borelioza

Borelioza
Borelioza jest chorobą układową, przenoszoną przez kleszcze, objawiającą się zespołem zmian dermatologicznych, mięśniowo-szkieletowych, neurologicznych i kardiologicznych. Jest chorobą wywołaną przez krętki Borrelia burgdorferi sensu lato (w Polsce: B. burgdorferi, B. garinii, B. afzelii), przenoszone przez kleszcze Ixodes.

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych podstawą rozpoznania boreliozy jest stwierdzenie przynajmniej jednego z objawów: rumień wędrujący, borrelial lymphocytoma, przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn, zapalenie stawów, zapalenie mięśnia sercowego, neuroborelioza.

Więcej: Diagnostyka i leczenie Boreliozy z Lyme

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: borelioza

tabletki powlekane
Mylan Ireland Limited
tabletki powlekane
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki powlekane
S-LAB Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
123ratio Sp. z o.o.
tabletki
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych i do wstrzykiwań domięśniowych
proszek do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
tabletki
Arrow Poland S.A
tabletki
Glob Limited
tabletki
CNP Pharma GmbH
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
tabletki
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletka powlekana
ICN Polfa Rzeszów S.A.
tabletka powlekana
Tabuk Poland Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Farma-Projekt Sp. z o.o
tabletki drażowane
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
tabletki powlekane
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
tabletki powlekane
Ratiopharm GmbH