choroba z Lyme

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: choroba z Lyme

tabletki powlekane
Mylan Ireland Limited
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
TACTICA Pharmaceuticals sp. z o.o.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
tabletki powlekane
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited