dna moczanowa

Dna moczanowa
Dna moczanowa jest chorobą przebiegającą z zapaleniem stawów wywołanym odkładaniem się w tkankach (stawach i strukturach okołostawowych) kryształów moczanu sodu. Dnę, zależnie do czynników wywołujących hiperurykemię (prowadzącą do wystąpienia dny moczanowej), dzieli się na pierwotną i wtórną. W jej przebiegu wyróżnia się 4 okresy: bezobjawowej hiperurykemii, napadów dny, międzynapadowe, dny przewlekłej.

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: dna moczanowa

tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Universal Farma, SL
tabletki powlekane
Universal Farma, SL
tabletki
RIA Generics Limited
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Grünenthal GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
IBSA Farmaceutici Italia Srl
roztwór do wstrzykiwań
APC Instytut Sp. z o.o.
tabletki
Medreg s.r.o
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki
Vitama S.A.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Grünenthal GmbH
tabletki
Sigillata Limited
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
tabletki powlekane
MSD Polska Sp. z o.o.
kapsułki dojelitowe, twarde
G.L. Pharma GmbH
tabletki
Actavis Group PTC ehf.
tabletki
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki drażowane
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
tabletki dojelitowe
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Zydus France
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Savient Pharma Ireland Limited