dur brzuszny

Leki oznaczone wskazaniem do stosowania: dur brzuszny

tabletki
SUN-FARM Sp. z o.o
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
zawiesina doustna
Medana Pharma SA
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
syrop
Roche Polska Sp. z o.o.